Dret Immobiliari

El Dret Immobiliari és el conjunt de normes, lleis i regles que tenen com a objectiu la regulació dels béns que la legislació civil considera immobles. El Departament Jurídic de FORCADELL està especialitzat, des de la seva creació, en Dret Immobiliari, en un primer moment com a suport jurídic per a la pròpia empresa i, posteriorment, com un servei més per als clients de la companyia i aquells externs que ho sol·licitin.


Assessoria en els següents procediments:

- Assessorament legal en l'administració del seu patrimoni: resolució de contractes d'arrendament (desnonaments, finalitzacions de contracte); rendibilització de finques en propietat vertical, revisions de rendes, monitoris, reclamacions de quantitat, interdictes, reclamacions de serveis i obres, etc.

- Desnonaments i recuperació d'habitatges: tramitem procediments de desnonaments per falta de pagament, en casos de finalització del contracte de lloguer, de sotsarrendament o cessió no consentida de lloguer o en qualsevol altre escenari d'incompliment de les condicions que conté el contracte d'arrendament.

- Procediments judicials d'extinció de contractes de renda antiga: la companyia assessora l'oportunitat de resolució en processos de contractes de rendes antigues, per finalització dels terminis legal i jurisprudencialment que preveu la Llei d'arrendaments Urbans.

- Dret fiscal immobiliari: assessorament sobre ITP, IVA, IRPF, taxes, IBI, plusvàlues.

- Dret de les comunitats de propietaris: litigis en els complexos immobiliaris entre comunitats i subcomunitats, sobre impugnacions d'acords de Juntes, sobre limitacions i servituds en els elements privatius, obres en elements comuns i privatius, sobre responsabilitat de la seva comunitat i dels seus càrrecs, sobre estatuts, declaracions d'obra nova i divisió en propietat horitzontal.

- Successions: escriptures d'acceptació d'herències, liquidació d'impostos, tràmits davant el registre de la propietat, etc.

- Defensa i reclamació davant els tribunals: si la gestió de qualsevol dels assumptes anteriors ho requereix, l'equip jurídic de FORCADELL durà a terme els tràmits de defensa o de reclamació davant dels Tribunals competents.

 

Àmbits d'actuació

 

El Departament d'Assessoria Jurídica Immobiliària ofereix tarifes especials als clients de FORCADELL:

- Reducció del 50% a la primera consulta

- Descompte del 20% en los honoraris del col·legi a tots els processos judicials

- Abonaments anuals a mida de les necessitats dels nostres clients

FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.