11/11/21

Plusvàlua: els punts més importants a tenir en compte sobre la nova llei

El Consell de Ministres ha aprovat el nou Reial decret llei sobre la Plusvàlua després que el Ministeri d'Hisenda modifiqués el mètode utilitzat, al ser declarat inconstitucional.

L'impost de plusvàlua municipal és un tribut directe que depèn dels Ajuntaments. Es paga quan una persona ven, dóna o hereta un habitatge. Aquesta figura fiscal grava en realitat la revaloració que han sofert els terrenys urbans sobre els quals està construït un immoble des del moment de la compra fins que s'ha traspassat.

La nova norma millora el càlcul de la base imposable per garantir que els contribuents que no obtinguin un benefici per la venda de l'immoble quedin exempts de pagar el tribut.

Aquest nou model adaptarà el tribut a les fluctuacions del preu de l'habitatge i a la realitat del mercat immobiliari, per gravar el guany real, creant uns nous coeficients que s'actualitzaran cada any per recollir la veritable situació del mercat, basant-se sobre el valor cadastral. A més, oferirà als contribuents dues alternatives optatives per a calcular el tribut i els permetrà acollir-se a la més beneficiosa.

Quan hi hagi benefici, per tant, podran aplicar-se dos mètodes diferents per a calcular la base imposable:

-Estimació objectiva: En aquest cas es multiplicarà el valor cadastral de l'immoble amb uns nous coeficients que aniran contemplats a la llei de Pressupostos Generals de l'Estat i evolucionaran en funció del mercat immobiliari.

-Estimació directa o de càlcul de l'increment real: el càlcul entre la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de venda, és a dir, el preu d'adquisició i el preu de transmissió de l'immoble.

Cal destacar que es tracta d'una reforma parcial, i no de la creació d'un nou tribut, ja que es limita a introduir un nou supòsit de no subjecció i a modificar el mètode de determinació de la base imposable.

Els ajuntaments tindran sis mesos per a adaptar-se.

Els ajuntaments no han pogut recaptar aquest tribut des que es va dictar la sentència, d'aquí la urgència d'Hisenda al fet que entri en vigor com més aviat millor. Els tècnics d'Hisenda també urgeixen als ajuntaments aprovar les ordenances fiscals abans dels sis mesos de termini, ja que cada mes que no s'implementa aquest nou tribut suposa una pèrdua d'uns 170 milions per a les arques municipals, segons la recaptació prevista per a 2021, de 2.075 milions.

En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, suposarà una pèrdua d'ingressos del 30% aproximadament. Lluís Català, Director adjunt i assessor legal de Forcadell, explica que “cal tenir en compte que aquest tribut actualment generava entre un 5% - 6% dels ingressos a les arques municipals de l'ajuntament (uns 180 milions d'euros)”.

 

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.

Saber més
;