29/09/21

Estabilitat i solidesa, les claus de l’Industrial-Logístic el 2021, segons FORCADELL

A l’1S 2021 la demanda de les naus, tant en lloguer com en venda, ha tornat a la normalitat preCovid. En referència als preus, a les dues modalitats de comercialització de naus industrials s’ha mantingut l’estabilitat, registrant mínims increments propis del desenvolupament natural del mercat.

El mercat Industrial-Logístic, segons el nou informe de FORCADELL, manté la seva fortalesa intacta el 2021 després de travessar la incertesa de la crisi de la Covid-19. Es tracta sens dubte d'un sector encara amb gran potencial i llarg recorregut per fer en els pròxims exercicis, tal com denota l’interès de l’inversor, ara no solament centrat en el logístic, sinó també en l’industrial.

MERCAT DE NAUS INDUSTRIALS EN LLOGUER

Segons l’Informe de FORCADELL, la demanda de naus industrials en lloguer manifestava senyals positives al llarg del primer semestre de 2021, registrant una variació interanual d’un 22,2% respecte al mateix període de l’exercici anterior. Si bé el sector industrial s’ha caracteritzat sempre per desenvolupar aquesta línia, un cop travessada l’etapa més dura de la pandèmia, la seva fortalesa i fermesa han quedat encara més patents. Respecte a la demanda per superfícies, les peticions de naus de fins a 500 m2  van ser les més sol·licitades suposant quasi la meitat del total (48%), seguides de les de 501 m2 a 2.500 m2 (43% conjuntament).

L’Informe de FORCADELL assenyala també que la disponibilitat de naus industrials en lloguer a l'1S 2021 no va registrar variacions destacables, més enllà de les oscil·lacions pròpies del desenvolupament del mercat. Les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental van acaparar en la primera meitat de l’any la major part del producte industrial disponible en règim de lloguer. Si bé això és així, Gerard Plana, Director del Departament d’Industrial-Logístic de FORCADELL, subratlla que “l’actual oferta de naus que ofereix tant les prestacions com les instal·lacions que requereixen actualment les empreses, resulta insuficient, d’acord amb les seves necessitats. Per un altra banda, i encara que es tracti de casos concrets, s’han dut a terme projectes puntuals de noves promocions industrials en la modalitat claus en mà”.

Les rendes de les naus industrials han continuat estables al llarg de l'1S 2021, sense presentar alteracions destacades. El preu mitjà de les naus de lloguer s’ha situat al primer semestre de l’any en els 3,3€/ m2 , per la qual cosa si s’observa que a l'1S 2020 la mitjana va ser de 2,9€/ m2 , l’increment ha sigut quasi inexistent.

MERCAT DE NAUS INDUSTRIALS EN VENDA

La demanda de naus industrials en venda, segons FORCADELL, va registrar una lleugera disminució al llarg de la primera meitat de l’any, amb una variació interanual del -8,6%. La fortalesa del sector industrial, també en la modalitat de venda, ha permès superar sense dificultats el fre que ha suposat la pandèmia pel sector i iniciar un 2021 amb la mateixa estabilitat i bones perspectives. Per superfícies, el 71% de la demanda de compra es concentra en el tram de naus petites de fins a 1.000 m2, seguida de les de 1.001 a 2.500 m2, suposant una quota del 20%.

L’Informe de FORCADELL de l'1S 2021 destaca que l’oferta de naus industrials en venda va resultar insuficient un semestre més, donat que part de l’estoc en venta es tracta de naus construïdes en els anys 80 i 90, per la qual cosa es consideren obsoletes. Per zones, la distribució geogràfica de la disponibilitat es va mantenir inalterada, sent el Baix Llobregat i el Vallès Occidental les comarques que major oferta han presentat, amb un 33% i un 21% respectivament. Al Barcelonès, la quota va romandre baixa (12€).

Respecte als preus de les naus en venda, al llarg del 1S 2021 les dades de FORCADELL han indicat una evolució amb tendència alcista, tal com van produint-se en els últims anys. El preu mitjà de les naus en venda s’ha situat en els 624€/m2 , el que ha suposat una variació interanual del 4,8% respecte al mateix període de l’any anterior. El Barcelonès, el Maresme i el Baix Llobregat han registrat els majors preus mitjans en el mateix ordre. Destaca el preu màxim aconseguit al Barcelonès, de 1.370€/m².

MERCAT DE SOLARS INDUSTRIALS

La demanda de solars registrada al llarg del 1S 2021 va mantenir la mateixa tendència que en els exercicis anteriors, centrada des de fa temps en el desenvolupament de projectes logístics. L’interès inversor és ja un fet consolidat donat que la projecció de l’e-commerce encara no ha arribat al seu sostre. El desenvolupament de projectes logístics “clau en mà”, així com la construcció de petits magatzems de distribució situats a les proximitats dels nuclis urbans ha continuat a l’alça, donat que les empreses tracten de reduir cada cop més els terminis d'entrega. Els preus dels solars industrials a Catalunya han registrat una lleugera variació en el 1S del 2021 respecte del mateix període de l’any anterior (16,5%), registrant un preu mitjà de 198€/ m².

LOGÍSTICA I INVERSIÓ

El Mercat Immologístic català va tancar la primera meitat de l’any amb xifres marcadament positives en termes de contractació. L’acumulat semestral va aconseguir els 382.597 m² contractats, el que va representar un increment interanual del 94% en comparació amb el 1S 2020 (197.382 m² contractats), i del 15% en comparació amb l’anterior període de prepandèmia (1S 2019 amb 332.843 m² contractats). “Els motius de tan clara recuperació es basen en el fet que la crisi sanitària ha afermat el potencial que ja venia mostrant l'e-commerce anteriorment. Un gran nombre d'empreses s'han vist pressionades per les exigències del consumidor a sumar-se a aquest model, la qual cosa ha atorgat als espais logístics i magatzems urbans un paper estratègic a l'hora de crear els processos logístics i de delivery més òptims, en termes d'eficiència i rapidesa”, subratlla Gerard Plana, Director del Departament d'Industrial-Logística de FORCADELL.

El mercat ha continuat mostrant activitat en les 3 Corones, on existeix un bon encaix entre oferta i demanda. Així mateix, les operacions realitzades en aquest període s'han produït en naus d'obra nova que s'estaven construint a risc, o en format ‘clau en mà’, la qual cosa demostra l'alta demanda del sector logístic i la necessitat de renovar l'estoc immobiliari industrial. El mercat Logístic es caracteritza per tenir una baixa densitat d'oferta disponible i, per tant, una alta sensibilitat en els preus davant de l'entrada de nova oferta. Les xifres de contractació han acabat de reafirmar el Logístic com a principal focus d'inversió. Si bé el producte logístic ha actuat d'imant, s'està observant també que es comença a destinar capital d'inversió a producte industrial pur.

 

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.

Saber més
;