22/03/22

El TC declara inconstitucional part de la llei sobre la contenció de rendes

El passat 10 de març de 2022 el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional part dels articles de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatges, concretament els articles: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i el 16.2, les disposicions addicionals primera, segona i tercera, la disposició transitòria primera i la disposició final quarta lletra b, la disposició addicional quarta i la disposició final tercera.

A efectes pràctics serà la derogació de l’aplicació obligatòria de l’índex de referència de preus de lloguer als contractes d’arrendament subscrits als municipis declarats de mercat tens, aquesta derogació es produirà a partir de la publicació de la Sentència del Tribunal Constitucional al BOE, mentrestant la Llei 11/2020 continua vigent.

Els efectes de la sentència seran “pro futur”, per la qual cosa els contractes d’arrendament d’habitatge celebrats durant el període comprès entre el 22.09.2020 fins a la publicació de la sentència al BOE es mantindran en els seus termes i condicions signades.

Continuarà vigent la obligació d’informar de l’índex de referència en publicitat, ofertes i als contractes d’arrendament.

 

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.

Saber més
;