15/06/23

Canvis d’ús i equilibri urbanístic

El canvi d’ús de local a habitatge és una opció per la qual opten molts propietaris amb l’objectiu de rendibilitzar un immoble a peu de carrer sense activitat comercial. Per dur a terme aquesta transformació el marc legal obliga a complir una sèrie de requisits tècnics i urbanístics molt específics, imprescindibles per exemple, per poder llogar l’immoble com a habitatge o per poder-s’hi empadronar. Precisament la situació d’escassedat d’habitatge fa que el canvi d’ús resulti una solució interessant per donar resposta a una doble problemàtica als mercats de locals i d’habitatge a municipis com Barcelona. Abans de res cal verificar prèviament que la qualificació urbanística i el planejament no impedeixin realitzar el canvi d’ús, d’acord amb el que estableix el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. 

La tramitació es basa en obtenir una llicència d'obres majors mitjançant un projecte que ha de ser redactat per un Arquitecte. Independentment que, a nivell urbanístic, el canvi d'ús a qualsevol finca sigui possible, s'ha de tenir en compte l’Art 180.2. de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME), on es relaciona la superfície construïda ‘potencial’ de la finca i es determina el número d’habitatges possibles que pot contenir l’edifici en qüestió. Per tant, la densitat d'habitatges ‘admissible’, -tret d'altres consideracions del plantejament- serà la superfície construïda potencial dividida entre 80 m2. En cas que tots els condicionants es compleixen i s'hagi pogut realitzar finalment el projecte i s’hagi obtingut el certificat final d'obra, es podrà sol·licitar la cèdula d'habitabilitat per a primera ocupació i realitzar la inscripció al cadastre i al registre.

Cal tenir en compte, a efectes de viabilitat de l'operació, que un canvi d'ús comporta un temps d'espera en el procés d’obtenció de llicències que supera de llarg l'establert per qualsevol altre tipus de llicència, cosa que pot suposar un fre a l’hora d’incentivar els propietaris a fer un canvi d’ús. Per altra banda i com a aspecte positiu, el càlcul de volums de l’actual normativa a l’hora d’autoritzar un canvi d’ús, vetlla per l’equilibri urbanístic en lloc de densificar més i prioritzar l’activitat comercial sense coherència.  

Contacte de Comunicació

 
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.

;